Produkty Wszystkie
produkty
Powietrze Powietrze Gazowe Gazowe Olejowe Olejowe Wodne Wodne
Dane kontaktowe GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
Adres:

ul. Traugutta 126
63-400 Ostrów Wlkp.

NIP: 622-24-90-580, BDO: 000110359
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000167508
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN

Biuro czynne:
Poniedziałek – piątek
od 8:00 do 16:00

Telefon/Fax (+48) 62 735 84 08 / (+48) 62 735 84 09
Wycofanie zgody